Användarvillkor

16. HUR VI ANVÄNDER PERSONLIG INFORMATION OM DIG
16.1 Vilken information samlas in? Vi samlar in information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
16.2 Vad vi använder informationen till Vi använder dessa uppgifter till:
(a) att leverera den beställda varan till dig,
(b) att behandla betalningen av varorna och
(c) om du har givit ditt samtycke till detta i beställningsprocessen att informera om liknande varor vi erbjuder. Du kan välja bort detta genom att kontakta oss.
16.3 Om du lämnar oss, vad händer med dina personuppgifter? Alla upplysningar som används i beställningsprocessen sparas i högst 7 (sju) år och stryks vid byte av samarbetspartners som t.ex. budfirmor och betalningsinstitut.
16.4 Din rätt att bli glömd Du har rätt att när du så önskar lämna oss så att Golfbidder Ltd inte längre har tillgång till personuppgifterna ovan. Kontakta oss då i skrift: Data Protection Officer, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY United Kingdom. Underteckningen skall vara för samma person som registrerade användarkontot.

Golfbidders Villkor

Följande är Golfbidder Limited standardvillkor i affärer för all kommersiella transaktioner från denna hemsida, gäller alla registrerade användare samt besökare på denna hemsida. Läs dem, om du inte accepterar villkoren använda då inte denna webbsida.

Om du registrerar dig för att använda webbplatsen, kommer du att anses ha accepterat villkoren:

Genom att registrera dig för att använda hemsidan förbinder du dig:

  • bekräfta att du har laglig möjlighet att ingå avtal att köpa varor och tjänster som visas på webbsidan. För en enskild, betyder det att du måste vara minst 18 år gammal.
  • åtar sig att registrera sig på webbplatsen med korrekt namn och adress samt övriga korrekta detaljer.
  • accepterar att meddela oss med eventuella uppdateringar till någon av den information du lämnar, så fort den ändras.

1. Om du använder en offentlig dator råder vi dig att logga ut när du är klar med dit köp.

2. Pris och betalning för varor och tjänster

2.1 Om inget annat anges, priserna på alla varor och tjänster som visas på webbplatsen är inklusive moms. Golfbidder ger inte moms fakturor och moms kan inte krävas tillbaka för varor som säljs av Golfbidder.

2.2 Prices are in pounds sterling and amounts due are payable in pounds sterling. We may from time to time provide conversions into other currencies based on the latest information available to us. While we make reasonable efforts to ensure the accuracy of these conversions, the actual cost to you in your own currency will vary according to the exchange rate received by you at the time of settlement of the transaction. We take no responsibility for any variance between the conversion figure shown on the Website and that paid by you to the Seller in the transaction.

3.0 Vi förbehåller oss rätten att stänga Auktioner tidigt, att förlänga auktioner, att avbryta eller stänga ner tjänsten helt för Auktioner, om vi har juridiska eller tekniska skäl för detta (inklusive, utan begränsning tekniska svårigheter med oss eller på Internet) eller på annat sätt efter eget gottfinnande. Om möjligt skall vi försöka i förväg meddela dig om sådana åtgärder vi vidtar. Vi kommer att använda våra ansträngningar för att behandla anbud som är placerade, men vi garanterar inte att några enskilda anbud kommer att behandlas. Vi är inte bundna i avtal eller på annat sätt skyldig att erbjuda någon av auktionerna.

4. Villkor för din användning av denna webbsida

4.1 Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, distribueras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande, förutom enligt nedan

4.2 Du får inte distribuera, visa eller kopiera något av innehållet på sidorna på denna webbplats till tredje part, men ej begränsat till, "Caching" material på denna webbplats för åtkomst av tredje part och / eller "spegling" av något material på denna hemsida.

4.3 Du kan skriva ut eller ladda ner innehållet på en enskild sida för privat, personligt icke-kommersiellt bruk, men du är inte tillåten att producera mer än en kopia elektroniskt eller på annat sätt av något av innehållet.

4.4 Upphovsrätten till innehållet på alla sidor på denna webbplats ägs eller licensieras av oss, om inte annat anges.

4.5 Författarna till litterära och konstnärliga verk på sidorna på denna webbplats har hävdat sin moraliska rätt enligt § 77 i upphovsrättslagen Designs and Patents Act 1988 att bli identifierad som författare till dessa arbeten, om inte annat anges.

5.0 Uteslutande av Golfbidders ansvar

5.1 Du samtycker till att skydda oss mot allt ansvar, krav och kostnader som kan uppstå till följd av brott mot dessa villkor av dig eller via ditt konto.

5.2 Den information som finns på denna webbsida är endast för informations ändamål. Materialet på webbplatsen utgör inte råd och du bör inte fatta beslut utefter material på webbplatsen (eller avstå från att göra) varje beslut eller vidta (eller avstå från att vidta) någon åtgärd.

5.3 Vi lämnar inga garantier för att webbplatsen (eller webbplatser som är kopplade till webbplatsen) är fria från datavirus eller andra skadliga datorprogram. Sidorna på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel.

5.4 Ingenting i dessa villkor är för att begränsa de rättigheter som köparen kan ha som konsument enligt tillämplig lag som inte kan uteslutas, eller att begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet.

6.0 Dataskydd och Privacy

6.1 Alla personuppgifter om dig som samlas in av oss som vi kan identifiera dig med kommer att registreras elektroniskt och endast användas i enlighet med the Data Protection Act 1998.

6.2 Genom att slutföra registreringen kommer du att ge oss information om dig som vi kommer att använda för att övervaka driften av webbplatsen, genomföra beställningar, förvaltning och framtida förändringar av webbplatsen för att förbättra servicen, samt marknadsföring, reklam och reklamsyfte. Genom att registrera dig accepterar du att dina uppgifter används för dessa ändamål. Om du inte samtycker till att använda dina uppgifter för dessa ändamål skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och infoga "Använd inte mina uppgifter" i ämnesraden. Golfbidder kommer aldrig dela din information med tredje part utan ditt samtycke.

6.3 Vissa av våra webbsidor använder cookies. En cookie är en textbaserad sträng av information som en webbplats överför till cookie-filen i webbläsaren på datorns hårddisk så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. Du har möjligheten att acceptera eller avböja cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också manuellt ta bort cookies från din dator.

7.0 Variation

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och att publicera de nya Villkor på Webbplatsen. De nya villkoren träder i kraft, och kommer att styra all verksamhet på eller via webbplatsen och / eller ditt förhållande till oss, som börjar en (1) vecka efter dagen för detta inlägg (eller sådant senare datum som vi anger i sådana meddelanden). Om du inte vill styras av de nya villkoren, kan du meddela oss inom denna period av ett (1) vecka, och från den dag då den nya versionen börjar gälla måste du upphöra att använda webbplatsen.

8.0 Konflikt

I händelse av konflikt eller bristande överensstämmelse mellan villkoren i den engelska versionen av dessa villkor samt eventuella översättningar så har den engelska versionen företräde.

9.0 Severability

I händelse av att något villkor i dessa Villkor skulle vara ogiltig eller icke verkställbar av något beslut eller dom, skall resten av dessa Villkor förbli giltigt och verkställbara.

10.0 Lagval

Användning av denna webbplats och dessa villkor omfattas av lagarna i England och Wales som enbart skall reglera deras tolkning, tillämpning och effekt.

11.0 Jurisdiktion

Domstolarna i England och Wales skall ha icke-exklusiv jurisdiktion över fordringar eller tvister som uppkommer i relation till, från eller i samband med denna webbplats och dess användning och dessa villkor.

12.0 Hyperwallet utbetalningar

I samarbete med Hyperwallet PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg erbjuder vi dig följande utbetalningsalternativ. Utbetalningen ska göras av Hyperwallet:

Banköverföring

PayPal överföring

Ytterligare information och användarvillkor för Hyperwallet hittar du här. Allmän information om Hyperwallet hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Hyperwallets sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter

Adress: Golfbidder, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY

Telephone: 0207 947 95

Epost: [email protected]