Algemene voorwaarden

1. DEZE VOORWAARDEN
1.1 Wat er onder deze voorwaarden valt. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder we producten aan u leveren.
1.2 Waarom u ze zou moeten lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u uw bestelling bij ons plaatst. Deze voorwaarden maken u duidelijk wie wij zijn, hoe we onze producten aan u zullen aanbieden, hoe u en wij het contract kunnen veranderen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neemt u dan contact met ons op om dit te bespreken.
2. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN
2.1 Wie wij zijn. We zijn Golfbidder Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd. Ons bedrijfsregistratienummer is 04100002 en ons vestigingsadres is Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY. Golfbidder is een handelsnaam van Golfbidder Limited.
2.2 Hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt contact met ons opnemen door ons klantenservice team te bellen op 0800 022 3852, of door ons een e-mail te sturen op [email protected].
2.3 Hoe wij eventueel contact met u opnemen. Indien we contact met u moeten opnemen zullen we dit per telefoon of schriftelijk doen, op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt doorgegeven.
2.4 E-mails vallen ook onder “schriftelijk”. Wanneer we het woord “schriftelijk” gebruiken in deze voorwaarden, dan vallen de e-mails hier ook onder.
3. ONS CONTRACT MET U
3.1 Hoe we uw bestelling accepteren. De acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we u e-mailen om deze te accepteren, op welk moment er een contract zal ontstaan tussen u en ons.
3.2 Indien we uw bestelling niet kunnen accepteren. Indien we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hierover informeren en dit product niet in rekening brengen. Dit zou kunnen gebeuren omdat het product niet op voorraad is, door onverwachte beperkingen op onze middelen waar we niet redelijkerwijs voor konden plannen, omdat we een fout in de prijs hebben geconstateerd of in de beschrijving van het product, of omdat we een door u gewenste leveringstermijn niet kunnen halen.
3.3 Uw bestelnummer. We zullen een bestelnummer aan uw bestelling toekennen en u dit nummer doorgeven wanneer we uw bestelling accepteren. Het is handig als u ons dit bestelnummer kunt geven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.
4. VEILINGEN
4.1 Van tijd tot tijd veilen we producten via onze veilingpagina op de website. Wanneer we dat doen, behouden we ons het recht voor om veilingen eerder te sluiten, te verlengen, objecten te annuleren of terug te trekken of de gehele dienst van het aanbod van zulke veilingen te beëindigen.
4.2 We zullen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om elk bod dat wordt uitgebracht te verwerken, maar we garanderen niet dat elk individueel bod wordt verwerkt.
4.2 Wanneer er een formeel bod op een artikel is uitgebracht en verwerkt, zal de winnaar de hoogste bieder zijn op het moment dat de veiling eindigt. We zullen de winnaar per e-mail op de hoogte brengen in overeenkomst met clausule 3.1 en op dat moment zal er een contract tussen ons ontstaan.
5. ONZE PRODUCTEN
5.1 Producten kunnen iets van hun foto's verschillen. Ook al hebben we ons uiterste best gedaan om de kleuren nauwkeurig en correct weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren van weergave van een toestel de kleuren van de producten met accuratesse weergeeft. Uw product kan iets van deze foto's verschillen.
6. UW RECHTEN OM VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN
Indien u het product dat u hebt besteld wenst aan te passen, neem dan contact met ons op. We zullen u laten weten of de aanpassing mogelijk is. Indien het mogelijk is, zullen we het u laten weten als hierdoor de prijs van het product, de levertijd of iets anders dat noodzakelijk zou zijn als resultaat van de verzochte aanpassing verandert. We zullen u ook vragen om te bevestigen dat u de aanpassing wilt laten plaatsvinden. Indien het niet mogelijk is om de aanpassing door te voeren of als de consequenties van de aanpassing niet acceptabel voor u zijn, dan wilt u misschien het contract beëindigen (zie clausule 9 - Uw rechten om het contract te beëindigen).
7. ONZE RECHTEN OM VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN
7.1 Kleine veranderingen aan de producten. We kunnen het product veranderen:
(a) naar aanleiding van veranderingen in relevante wetten en reglementaire voorschriften; en
(b) om kleine technische aanpassingen en verbeteringen toe te passen. Deze veranderingen zullen uw gebruik van het product niet beïnvloeden.
7.2 Meer significante veranderingen aan de producten en deze voorwaarden. Daarnaast, zoals vermeld in de beschrijving van het product op onze website, kunnen we de onderstaande veranderingen maken aan deze voorwaarden of de producten. Als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de veranderingen toegepast worden en zult u uw geld terugkrijgen voor alle producten die u betaald hebt, maar nog niet ontvangen.
8. HET LEVEREN VAN DE PRODUCTEN
8.1 Bezorgkosten. De bezorgkosten zijn de kosten zoals ze op onze website vermeld staan.
8.2 Wanneer we de producten leveren. Tijdens het bestelproces zullen we u laten weten wanneer we de producten bij u zullen afleveren. We leveren ze zo snel als redelijkerwijs mogelijk en sowieso binnen 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling hebben geaccepteerd.
8.3 We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen door factoren waar wij geen invloed op hebben. Indien onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben, dan zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we dit doen, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door het gebeurtenis, maar indien er een risico is op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en zult u uw geld terugkrijgen voor alle producten waar u voor betaald hebt, maar die niet zijn ontvangen.
8.4 Indien u niet thuis bent wanneer het product wordt geleverd. Indien er niemand aanwezig is op uw adres om de levering te ontvangen en de producten passen niet door uw brievenbus, dan zullen uw track-gegevens u informeren over welke opties u hebt.
8.5 Indien u geen nieuwe levering afspreekt. Indien u de producten niet ophaalt bij ons, zoals afgesproken, of als u na een gemiste bezorging geen nieuwe afspraak maakt voor de bezorging of deze niet afhaalt op het depot van de leveringsmaatschappij, zullen we contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen we u geld in rekening brengen voor opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten. Indien het ons niet lukt contact met u te maken of een nieuwe afspraak te maken voor levering of ophalen ondanks redelijke inspanning van onze kant, kunnen we het contract beëindigen. Clausule 11 is dan van toepassing.
8.6 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen. De goederen zullen onder uw verantwoordelijkheid vallen vanaf het moment dat wij de producten bij u afleveren op het adres dat u ons gaf, of vanaf het moment dat u ze bij ons ophaalt.
8.7 Wanneer u eigenaar bent van goederen. U bent eigenaar van een product, zodra we de volledige betaling hebben ontvangen.
8.8 Wat er gebeurt als u ons niet alle benodigde informatie geeft. We hebben eventueel extra informatie van u nodig zodat we de producten bij u kunnen bezorgen. We nemen contact met u op om deze informatie op te vragen. Indien u ons niet alle informatie geeft binnen een redelijke tijd nadat wij er om hebben gevraagd, of indien u ons incomplete of incorrecte informatie geeft, dan beëindigen we het contract (dan zal clausule 11 van toepassing zijn) of brengen we een redelijk bedrag als extra kosten in rekening om het extra werk dat wij als gevolg hiervan hebben uitgevoerd te compenseren, We zijn niet verantwoordelijk voor gedeeltelijke bezorging of late bezorging van de producten, als dit het gevolg is van het niet verstrekken van de benodigde informatie van u aan ons binnen een redelijke termijn nadat we hierom hebben gevraagd.
8.9 Redenen dat we de levering van producten aan u kunnen opschorten. Het kan zijn dat we de levering van een product moeten uitstellen om:
(a) technische problemen op te lossen of kleine technische aanpassingen te doen;
(b) het product te updaten om aan veranderingen in relevante wetten en reglementaire voorschriften te voldoen;
(c) aanpassingen te doen aan het product op uw verzoek of aanpassingen door ons aan u doorgegeven (zie clausule 7).
8.10 Uw rechten als we de levering van producten opschorten. We zullen vooraf contact met u opnemen om u te vertellen dat we de levering van het product zullen uitstellen, behalve als het probleem urgent is of een noodsituatie. Indien we het product uit de handel moeten nemen, zult u al het geld dat u voordat u het contract hebt beëindigd betaald hebt, met betrekking tot de periode hierna, van ons terugkrijgen.
8.11 We schorten de levering van de producten ook eventueel op indien u niet betaalt. Indien u ons niet voor de producten betaalt wanneer het de bedoeling is (zie clausule 13.4) dan kunnen we de levering van de producten opschorten totdat u ons de uitstaande bedragen hebt betaald.
9. UW RECHT OM HET CONTRACT TE BEEINDIGEN
9.1 U kunt te allen tijde uw contract met ons beëindigen. Uw rechten bij het beëindigen van het contract zullen afhangen van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren en wanneer u beslist het contract te beëindigen:
(a) Indien wat u gekocht hebt kapot is of verkeerd beschreven, kunt u het juridisch recht hebben om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of een dienst nogmaals uitgevoerd te krijgen of uw geld gedeeltelijk of helemaal terug te krijgen), zie clausule 12.2;
(b) Indien u het contract wilt beëindigen door iets dat we hebben gedaan of hebben gezegd dat we gaan doen, zie clausule 9.2;
(c) Indien u gewoon van gedachten bent veranderd over het product, zie clausule 9.3. Het is wellicht mogelijk voor u om uw geld terug te krijgen binnen de afkoelingsperiode, maar hier wordt misschien wat voor in rekening gebracht (bijvoorbeeld, als het artikel niet in dezelfde staat is als bij uw ontvangst) en u zult de kosten moeten betalen voor het terugsturen van de artikelen;
(d) In alle andere gevallen (als het niet onze schuld is en er geen recht is om van gedachten te veranderen), zie clausule 9.6.
9.2 Het contract beëindigen door iets dat wij hebben gedaan of hebben gezegd dat we gaan doen. Indien u een contract beëindigt om een reden zoals bij (a) tot (e) hieronder, dan zal het contract meteen eindigen en zullen we u uw geld volledig teruggeven voor alle producten die niet zijn geleverd en hebt u eventueel ook recht op compensatie. De redenen zijn:
(a) we hebben u over een komende verandering aan het product of deze voorwaarden verteld, waar u het niet mee eens bent (zie clausule 7.2);
(b) we hebben u over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld verteld en u wenst niet verder te gaan;
(c) er is een risico dat de levering van de producten behoorlijk vertraagd zal zijn door gebeurtenissen buiten onze macht;
(d) we hebben de levering van de producten opgeschort om technische redenen, of hebben u bericht gestuurd dat we ze om technische redenen gaan opschorten, in beide gevallen voor een periode van meer dan 1 kalendermaand of;
(e) u hebt het juridische recht om het contract te beëindigen door iets dat wij verkeerd hebben gedaan.
9.3 Uitoefening van het recht om van gedachten te veranderen (Consumer Contracts Regulations 2013/ Regelgeving Consumentencontracten 2013). Voor de meeste producten die online worden gekocht hebt u het juridische recht om zich binnen 14 dagen te bedenken en uw geld terug te krijgen. Deze rechten, onder de Consumer Contracts Regulations 2013, worden in deze voorwaarden nog wat uitgebreider besproken.
9.4 Wanneer u niet het recht hebt om zich te bedenken. U hebt geen recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot:
(a) als producten die voor gezondheidsbescherming of om hygiënische redenen geseald zijn, zijn geopend nadat u ze ontving; en
(b) alle producten die onlosmakelijk vermengd raken met andere artikelen na hun bezorging.
(c) We behouden ons het recht voor om het terug te geven bedrag te verminderen als de conditie van het artikel duidelijk slechter is geworden.
9.5 Hoe lang heb ik om van gedachten te veranderen? Hoe lang u hebt, hangt af van wat u besteld hebt en hoe het is afgeleverd. U hebt 14 dagen na de dag dat u de goederen hebt ontvangen, behalve als:
(i) Uw goederen zijn verdeeld over meerdere leveringen op verschillende dagen. In dit geval hebt u 14 dagen na de dag dat u de laatste levering hebt ontvangen om van gedachten te veranderen over de goederen.
(ii) Uw goederen zijn voor reguliere levering binnen een vaste periode. In dit geval hebt u 14 dagen na de dag dat u de eerste levering van de goederen hebt ontvangen.
9.6 Beëindiging van het contract as het niet onze schuld is en er geen recht is om van gedachten te veranderen. Zelfs als het niet onze schuld is en er geen recht is om van gedachten te veranderen (zie clausule 9.4). kunt u nog steeds het contract beëindigen voordat het is afgerond. Als u het contract onder deze omstandigheden wenst te beëindigen, neem dan contact met ons op om het ons te laten weten. Het contract wordt pas 1 kalendermaand na de dag waarop u contact met ons opnam, beëindigd. We zullen u alle betalingen die u al hebt gedaan voor producten die u niet zult ontvangen, terugbetalen. Bijvoorbeeld, als u ons vertelt dat u het contract op 4 februari wilt beëindigen, zullen we het product t/m 3 maart blijven leveren. We zullen u alleen geld in rekening brengen voor het leveren van het product tot 3 maart en zullen u alles teruggeven dat u vooraf hebt betaald voor levering van het product na 3 maart.
10. HOE KUNT U HET CONTRACT MET ONS BEEINDIGEN (OOK WANNEER U VAN GEDACHTEN BENT VERANDERD)
10.1 Vertel ons dat u het contract wilt beëindigen. Om het contract met ons te beëindigen, laat het ons weten op een van de volgende manieren:
(a) Telefoon of e-mail. Bel de klantenservice op 0800 022 3852 of email ons op [email protected]. Geef ons uw naam, adres, bestellingsgegevens en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mail adres.
(b) Per post. Print het annuleringsformulier uit en stuur het per post naar het adres op het formulier op. Of schrijf ons gewoonweg een brief naar dat adres, met informatie over wat u kocht, wanneer u het bestelde en/of ontving en uw naam en adres.
10.2 Producten terugsturen na beëindiging van het contract. Als u het contract beëindigt om welke reden dan ook nadat de producten zijn verstuurd, moet u ze naar ons terugsturen. U moet de goederen in persoon terugbrengen naar waar u ze kocht, ze terugsturen naar ons naar Golfbidder Limited T/A Golfbidder, Unit 5, Barwell Business park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY of (als ze niet geschikt zijn om per post te versturen) ons ze bij u laten ophalen. Bel de klantenservice op 0800 022 3852 of e-mail ons op [email protected] om het afhalen te regelen. Indien u uw recht op het veranderen van gedachten uitoefent, dient u de goederen terug te sturen binnen 14 dagen na het doorgeven dat u het contract wenst te beëindigen.
10.3 Wanneer wij de kosten van retourzending betalen. Wij betalen de kosten van retourzending:
(a) indien de producten kapot zijn of verkeerd beschreven; of
(b) indien u het contract beëindigt omdat we u hebben verteld over een toekomstige verandering aan het product of deze voorwaarden, een prijsfout of een verkeerde beschrijving, een vertraging in levering door gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben of omdat u juridisch het recht hebt om het te doen als resultaat van iets dat wij verkeerd hebben gedaan.
10.4 In alle andere omstandigheden (inclusief wanneer u uw recht op het veranderen van gedachten uitoefent) dient u de kosten van de retourzending te betalen.
10.5 Wat wij rekenen voor het ophalen. Indien u verantwoordelijk bent voor de kosten van de retourzending en we het product bij u ophalen, zullen we u de kosten die wij moeten betalen in rekening brengen. De kosten van het ophalen zullen hetzelfde zijn als onze kosten voor standaard levering, dit staat op onze website vermeld.
10.6 Hoe we u zullen terugbetalen. We zullen u het geld teruggeven dat u betaald hebt voor de producten inclusief bezorgkosten, via de methode die u gebruikt hebt voor de betaling. We kunnen echter een deel van de prijs inhouden, zoals hieronder beschreven.
10.7 Inhoudingen bij terugbetaling wanneer u het recht om van gedachten te veranderen uitoefent. Wanneer u het recht om van gedachten te veranderen uitoefent:
(a) We kunnen een deel van de terugbetaling inhouden, als er een vermindering in de waarde van de goederen heeft plaatsgevonden, als dit is veroorzaakt doordat u er op een manier mee bent omgegaan die in de winkel niet toegestaan zou zijn. Indien we u de betaalde prijs terugbetalen voordat we de goederen kunnen inspecteren en er daarna achter komen dat u er op een onaanvaardbare manier mee om bent gegaan, dan moet u ons een passend bedrag betalen.
(b) De maximale terugbetaling voor bezorgkosten is de bezorgkosten voor de goedkoopste aflevermethode die we bieden. Bijvoorbeeld, als we een product binnen [3-5] dagen leveren voor een bepaalde prijs en u ervoor kiest om het product binnen 24 uur geleverd te krijgen tegen hogere kosten, dan zullen we alleen terugbetalen wat u voor de goedkopere aflevermethode zou hebben betaald.
(c) Indien het product een dienst is, kunnen we een bedrag inhouden op de terugbetaling dat het gebruik dekt van de dienst tijdens de periode dat deze werd aangeboden, eindigend op het moment dat u ons vertelde dat u van gedachten was veranderd. Het bedrag zal in proportie zijn met wat al is verleend, vergeleken met de volledige dekking van het contract.
10.8 Wanneer je terugbetaling plaatsvindt. We doen de terugbetaling die we u schuldig zijn zo snel mogelijk. Wanneer u uw recht om van gedachten te veranderen uitoefent dan:
(a) Indien we niet hebben aangeboden om de goederen op te halen, zal uw terugbetaling binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we het product van u terugkregen plaatsvinden, of indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs geeft dat u het product naar ons hebt teruggestuurd. Voor informatie over hoe u een product naar ons terug kunt sturen, zie clausule 10.2
(b) In alle andere gevallen zal uw terugbetaling binnen 14 dagen nadat u ons vertelde dat u van gedachten was veranderd, plaatsvinden.
11. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEEINDIGEN
11.1 Wij kunnen het contract beëindigen als u het breekt. We kunnen het contract met u voor een product op elk moment schriftelijk beëindigen indien:
(a) u geen betaling naar ons overmaakt voor de vervaldatum en u nog steeds geen betaling doet binnen 7 dagen na onze herinnering dat u dient te betalen.
(b) u ons, binnen een redelijke termijn na ons verzoek aan u hierom, niet de benodigde informatie geeft zodat wij de goederen kunnen leveren; of
(c) u ons niet binnen redelijke termijn de kans geeft de producten aan u te leveren of ze niet zelf van ons op komt halen;
11.2 U dient ons schadeloos te stellen indien u het contract verbreekt. Indien we het contract beëindigen in de situaties die in clausule 8 uiteengezet zijn, dan zullen we al het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, maar we kunnen redelijke compensatie aftrekken voor de netto kosten die we zullen maken als gevolg van uw contractbreuk.
11.3 We kunnen het product uit de markt nemen. We kunnen u schriftelijk laten weten dat we gaan ophouden met het leveren van het product. We zullen u op zijn minst 7 dagen voordat we stoppen met de levering van het product hierover informeren en zullen al het geld dat u vooraf hebt betaald voor de producten die niet geleverd worden terugbetalen.
12. ALS ER EEN PROBLEEM MET HET PRODUCT IS
12.1 Hoe u ons over problemen vertelt. Indien u vragen hebt of klachten over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons klantenservice team bellen op 0800 022 3852, of door ons een e-mail te sturen op [email protected].
12.2 Overzicht van uw wettelijke rechten. Wij hebben de wettelijke verplichting om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Zie het kader hieronder voor een samenvatting van de belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot dit product. Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten beïnvloeden.

Overzicht van uw belangrijkste wettelijke rechten.

Dit is een overzicht van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Ga voor gedetailleerde informatie naar het Citizen's Advice bureau (Adviesbureau voor burgers) op www.adviceguide.org.uk of bel +44 3454 04 05 06.

De Consumer Rights Act 2015 (Wet handhaving consumentenrechten) zegt dat onze goederen aan de beschrijving moeten voldoen, geschikt moeten zijn voor hun doel en van voldoende kwaliteit moeten zijn. Gedurende de verwachte levensduur van uw product, hebt u volgens uw wettelijke rechten recht op het volgende:

  • tot 30 dagen: Indien uw artikelen defect zijn, kunt u onmiddellijk uw geld terugkrijgen.
  • tot zes maanden: indien uw artikelen niet gerepareerd kunnen worden of vervangen, dan hebt u in de meeste gevallen recht op al uw geld terug.
  • tot zes jaar: indien uw artikelen geen redelijke tijd meegaan, hebt u eventueel recht op een deel van uw geld terug.

Zie ook Uitoefening van het recht om van gedachten te veranderen (Consumer Contracts Regulations 2013).

12.3 Uw verplichting om geweigerde producten terug te sturen. Indien u wenst uw wettelijke rechten uit te oefenen om producten af te wijzen, dient u ze in persoon terug te brengen naar waar u ze kocht, ze terug te sturen naar ons of (als ze niet geschikt zijn om per post te versturen) ons ze bij u laten ophalen. Wij betalen de kosten van de retourzending of het ophalen. Bel de klantenservice op 0800 022 3852 of e-mail ons op [email protected] om het afhalen te regelen.
13. PRIJS EN BETALING
13.1 Waar u de prijs van het product vindt. De prijs van het product (incl. BTW waar toepasselijk) is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's wanneer u de bestelling plaatst. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de prijs van het product dat wordt geadviseerd, correct is. Zie echter clausule 13.3 voor wat er gebeurt indien we erachter komen dat de prijs van het bestelde product niet klopt.
13.2 Wat er gebeurt als we ons hebben vergist in de prijs. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige producten die we verkopen verkeerd geprijsd zijn. Golfbidder behoudt zich het recht voor de prijs in overeenstemming hiermee aan te passen voor de verzending. We zullen altijd eerst contact met u opnemen voor uw toestemming in zulke omstandigheden. We zullen normaal gesproken de prijzen checken voordat we uw bestelling accepteren, zodat indien de correcte prijs van het artikel op uw besteldatum lager is dan onze gepubliceerde prijs op uw besteldatum, wij het laagste bedrag in rekening zullen brengen. Indien de correcte prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de gepubliceerde prijs, dan zullen we contact met u opnemen voor uw instructies, voordat we uw bestelling accepteren.
13.3 Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalen. We accepteren zowel betalingen met creditcards als met een pinpas. U dient te betalen voor de artikelen voordat we de producten naar u opsturen. We zullen niets van uw creditcard of bankpas afschrijven totdat we de producten naar u toe sturen.
14. ARTIKELEN VAN U KOPEN
14.1 Van tijd tot tijd kopen we oude golfclubs of ruilen we deze in voor korting op een ander product op de website, u kunt dit via onze website aanvragen.
14.2 Zodra we uw verzoek ontvangen zullen we proberen u binnen 24 uur via de e-mail een offerte toe te sturen voor uw artikelen. Echter, deze tijdschaal kan worden verlengd indien er in een weekend of op een feestdag een verzoek wordt ontvangen.
14.3 Alle offertes die u van ons ontvangt zullen voor een periode van zeven dagen geldig zijn en de prijs die wij opgeven is geldig indien de artikelen die door ons worden ontvangen daadwerkelijk dezelfde conditie hebben zoals die door u omschreven is. We behouden ons daarom het recht voor om de offerte te wijzigen of geheel in te trekken.
14.4 Bij het accepteren van de offerte binnen de 7-daagse periode zal er tussen ons een contract voor de aankoop van uw artikelen ontstaan.
14.5 Evenals de acceptatie van uw clubs per post, kunnen we aanbieden om ze te komen ophalen, waarover we u vooraf zullen informeren, maar dit is tegen extra ophaalkosten die door u te betalen zijn.
14.6 Bij ontvangst van uw clubs zullen wij ze inspecteren en checken dat ze in de conditie zijn die u hebt beschreven. Indien we de clubs accepteren, sturen we u binnen 14 dagen na ontvangst van de clubs een cheque toe per post naar het adres dat u hebt opgegeven.
14.7 In het geval dat de clubs niet de beschreven conditie hebben, zullen we contact met u opnemen om de situatie op te lossen. Dit kan leiden tot een gewijzigde offerte voor de artikelen of in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de clubs in een niet-verkoopbare conditie zijn, kunnen we de offerte intrekken en de artikelen op uw kosten naar u terugsturen.
14.8 In relatie tot de levering van uw artikel(en) aan ons, bent u verantwoordelijk voor elk te voorzien verlies en alle door u veroorzaakte schade. Indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden, bent u verantwoordelijk voor het verlies of de schade die wij lijden die een te voorzien resultaat is van uw contractbreuk of door uw gebrek aan zorg en vaardigheid is ontstaan. U zult echter niet verantwoordelijk zijn voor onvoorzien verlies of schade. Verlies of schade is te voorzien indien het voor de hand liggend is dat het gaat ontstaan of, dat zowel u als wij wisten ten tijde van het opstellen van het contract dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als we erover hebben gesproken tijdens het verkoopproces.
15. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE DIE U LIJDT
15.1 Wij zijn verantwoordelijk naar u toe voor door ons veroorzaakte te voorziene schade en verlies. Indien wij ons niet houden aan deze voorwaarden, zijn wij u verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt die een te voorzien resultaat is van onze contractbreuk of door ons gebrek aan zorg en vaardigheid is ontstaan, maar we zijn niet verantwoordelijk voor schade en verlies dat niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien indien het voor de hand liggend is dat het gaat ontstaan of, dat zowel u als wij ten tijde van het opstellen van het contract wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld wanneer u er met ons over hebt gesproken tijdens het verkoopproces.
15.2 We beperken noch sluiten onze aansprakelijkheid aan u op enigerlei manier uit daar waar het onrechtmatig zou zijn om dat te doen. Hieronder valt de aansprakelijk voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; voor de breuk van uw wettelijke rechten in relatie tot de producten, zoals samengevat in clausule 12.2 en voor defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987 (Wet Beveiliging Consument 1987).
15.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de producten alleen voor particulier en huishoudelijk gebruik. Indien u de producten voor enige commerciële, zakelijke of her-verkoop doeleinden gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk naar u toe voor enig verlies aan winst, zakelijke verliezen, bedrijfsstilstand of verlies aan zakelijke kansen.
16. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GAAN GEBRUIKEN
16.1 Welke data wordt er verzameld? We verzamelen uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en betaalgegevens.
16.2 Waar gebruiken we de data voor? We gebruiken deze data;
(a) om de producten aan u te leveren;
(b) om uw betaling voor de producten te verwerken; en
(c) indien u er tijdens het bestelproces toestemming voor hebt gegeven dat wij u informatie geven over vergelijkbare producten die wij bieden, maar u kunt op elk moment aangeven dat u dit niet wenst te ontvangen door contact met ons op te nemen.
16.3 Als u bij ons weggaat, wat gebeurt er met de gegevens? Alle data die uit dit systeem wordt geëxporteerd om de bovenstaande dienst uit te voeren, wordt voor maximaal 7 (zeven) jaar bewaard, of totdat we de dienstverlener “gegevensverwerker” niet meer gebruiken.
16.4 Uw recht om zich terug te trekken. U kunt het recht van Golfbidder Limited om uw gegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden te allen tijde intrekken. Om dit te doen, moet u een schriftelijk verzoek tot beëindiging van het verwerken van uw gegevens voor de doeleinden van “Golfbidder” indienen. Dit dient verstuurd te worden aan de functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY. Het schriftelijk verzoek dient getekend te zijn door de persoon die oorspronkelijk toestemming heeft gegeven.
17. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN
17.1 We kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden aan een andere organisatie overdragen. We zullen contact met u opnemen om u hierover te informeren als we dit van plan zijn. Indien u niet tevreden bent met de overdracht, kunt u binnen 7 dagen nadat we u hiervan op de hoogte hebben gebracht contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en we zullen u alle betalingen teruggeven die u vooraf voor niet geleverde producten hebt gedaan).
17.2 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (maar onze garantie kunt u altijd overdragen). U kunt uw rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als we hier schriftelijk toestemming voor geven. U kunt onze garantie onder clausule 12.2 echter overdragen aan een persoon die het product heeft verkregen.
17.3 Niemand anders heeft rechten onder dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om enige voorwaarden ervan toe te passen. Het is voor geen van ons beiden nodig om de toestemming van enige andere persoon te verkrijgen teneinde het contract te beëindigen of deze voorwaarden te veranderen.
17.4 Indien een rechtbank oordeelt dat een deel van deze overeenkomst illegaal zou zijn, zal de rest van toepassing blijven. Elke alinea van deze voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante instantie beslist dat een of meerdere van ze onwettelijk zijn, zullen de andere alinea's onverminderd van kracht blijven.
17.5 Zelfs als we dit contract verlaat naleven, kunnen we het later nog steeds toepassen. Indien we er niet meteen op staan dat u iets doet dat u dient te doen onder deze voorwaarden, of indien we verlaat stappen ondernemen tegen u met betrekking tot uw breuk van dit contract, betekent dat niet dat u deze dingen niet hoeft te doen en zal het ons er niet van weerhouden om op een later moment actie tegen u te ondernemen. Bijvoorbeeld, als u een betaling mist en we u hier niet om achterna zitten, maar we blijven de producten leveren, kunnen we nog steeds van u verlangen dat u deze betaling op een later tijdstip doet.
17.5 Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en wanneer u juridische stappen kunt nemen. Deze voorwaarden worden beheerst door het Engels recht en u kunt met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure inleiden bij de Engelse rechtbank.
18. Hyperwallet uitbetalingen

In samenwerking met PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, bieden we je de volgende uitbetalingsmogelijkheden. De uitbetaling wordt uitgevoerd door Hyperwallet:

Bankoverschrijving

PayPal overschrijving

Kijk hier voor meer informatie en Hyperwallet gebruikersvoorwaarden. Algemene informatie over Hyperwallet kunt u hier vinden. Je persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetten voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het 'Hyperwallet privacy beleid'.