Voorwaarden

16. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
16.1 Welke gegevens worden verzameld? We verzamelen je persoonsgegevens, waaronder je naam, adres, telefoonnummer, email adres en betalingsgegevens.
16.2 Waar gebruiken we deze gegevens voor? We gebruiken deze gegevens om;
(a) je de producten te leveren;
(b) je betaling voor de producten te verwerken; en
(c) als je hiervoor toestemming geeft tijdens het bestelproces, om je informatie te bieden over vergelijkbare producten die we aanbieden. Het is te allen tijde mogelijk om dit te stoppen door contact met ons op te nemen.
16.3 Wat gebeurt er met de gegevens als je bij ons weggaat? Alle gegevens die geëxporteerd worden uit dit systeem voor het uitvoeren van de hierboven beschreven diensten, worden voor een maximum van 7 (zeven) jaar bewaard, of totdat we de "gegevensverwerker" van de serviceprovider niet meer gebruiken.
16.4 Jouw recht op afmelding Je kunt Golfbidder Limited te allen tijde het recht ontzeggen om jouw gegevens voor de bovenstaande doeleinden te verwerken. Om dit te doen, dien je ons een schriftelijk verzoek toe te sturen om te stoppen met het verwerken van jouw gegevens voor de doeleinden van 'Golfbidder'. Dit dient gestuurd te worden naar de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Data Protection Officer, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY. Het schriftelijk verzoek dient ondertekend te zijn door diegene die oorspronkelijk toestemming heeft gegeven.

Golfbidder voorwaarden

Hieronder worden de standaard zakelijke voorwaarden van Golfbidder Limited uiteengezet, voor alle commerciële transacties die plaatsvinden op deze website; deze zijn van toepassing op het gebruik van deze Website, voor alle geregistreerde gebruikers in welke hoedanigheid dan ook. Lees ze alstublieft; als u er niet akkoord mee gaat, registreer uzelf dan niet en gebruik deze website niet.

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van deze website, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze website:

Door u te registreren om de website te gebruiken:

  • Bevestigt u dat u vanuit wettelijk oogpunt in staat bent om een contract aan te gaan om de goederen en diensten te kopen die op deze website aangeboden worden. Voor een individuele klant betekent dit dat u minimaal 18 jaar moet zijn.
  • Garandeert u dat u zich registreert met de juiste naam en adres en andere gevraagde gegevens.
  • Gaat u ermee akkoord om ons nieuwe gegevens te geven, zodra de informatie die u heeft ingevuld verandert.

1. Indien u een computer gebruikt die niet van u is, raden wij u aan om uit te loggen zodra u klaar bent met winkelen.

2. Prijs en betaling voor goederen en diensten

2.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van alle goederen en diensten op de website inclusief BTW. Volgens instructie van de Britse Douane en Accijnsdienst, biedt Golfbidder geen BTW factuur aan en valt BTW op goederen die verkocht worden door Golfbidder niet terug te vorderen.

3.0 Wij behouden ons het recht voor om Veilingen vroegtijdig te beëindigen, te verlengen, af te gelasten, aanbiedingen terug te trekken of de gehele dienst van het verzorgen van veilingen te stoppen, wanneer we dwingende wettelijke of technische redenen hebben om dat te doen (inclusief alle mogelijke technische problemen die wij op het hoofdkantoor of op het Internet ondervinden) of andere redenen ter bepaling door ons. Indien mogelijk zullen we proberen om u van te voren mee te delen als er zoiets gepland is. We zullen al het mogelijke doen om biedingen die geplaatst zijn te verwerken, maar we garanderen niet dat een individueel bod verwerkt zal worden. We zijn niet op contractuele of andere wijze verplicht om een Veiling aan te bieden.

4. Voorwaarden voor het gebruik van deze website

4.1 De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, opnieuw worden uitgebracht, gedownload, vertoond, geplaatst of doorgestuurd worden in welke vorm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golfbidder, met uitzondering van het onderstaande.

4.2 U mag niets van de inhoud van de pagina’s van deze website distribueren, vertonen of kopiëren voor derden, inclusief, maar niet uitsluitend, materiaal van deze website elders bewaren voor gebruik door derden en/of materiaal van deze website “spiegelen”.

4.3 U mag de inhoud van een individuele pagina alleen printen of downloaden voor privé- en persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Maar u mag niet meer dan één kopie maken, op elektronische of andere wijze, van welk gedeelte van de inhoud dan ook.

4.4 Het auteursrecht op de inhoud van alle pagina’s van deze website is eigendom van ons of wij hebben de licentie erop, tenzij anders vermeld.

4.5 De auteurs van de teksten en beelden op de pagina’s van deze website, betogen hun moreel recht onder sectie 77 van de “Copyright Designs and Patents Act 1988” als auteur van dit werk, tenzij anders vermeld.

5.0 Uitsluiting van de aansprakelijkheid van Golfbidder

5.1 U gaat ermee akkoord om ons vrij te stellen van alle aansprakelijkheid, claims en kosten die voortkomen uit welke breuk dan ook van deze voorwaarden door u of via uw registratie.

5.2 De informatie die staat in de tekst op de website is alleen ter informatie. De inhoud van de website vormt geen advies en u moet deze inhoud niet gebruiken om een beslissing of actie wel of niet te nemen.

5.3 We garanderen niet dat de Website (of websites die zijn gelinked aan de website) vrij is van computer virussen of andere computer programma’s die de computer kunnen aantasten. De pagina’s op de website kunnen technische onjuistheden en typografische fouten bevatten.

5.4 Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de rechten van de koper als consument te beperken onder de toepasbare wet die niet uitgesloten kan worden, of om onze aansprakelijkheid te verminderen voor sterfgevallen of persoonlijk letsel voortkomend uit onze nalatigheid.

6.0 Gegevensbescherming en Geheimhouding

6.1 Al uw persoonlijke gegevens die wij verzameld hebben om u te kunnen identificeren worden elektronisch vastgelegd en kunnen alleen gebruikt worden overeenkomstig de Data Protection Act 1998 (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

6.2 Door de registratie te voltooien, verstrekt u informatie aan ons die wij zullen gebruiken om toezicht te houden op de werking van de website, bestellingen te verwerken, administratie en toekomstige veranderingen van de website om de geboden service te verbeteren, alsmede voor de marketing, reclame en promotie. Door te registreren staat u ons toe om uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken. Indien u niet wenst dat we uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar sven@golfbidder.co.uk met “Do not use my Data” als onderwerp. Golfbidder geeft uw informatie niet door aan derden zonder dat u hiervoor duidelijk en vooraf toestemming heeft gegeven.

6.3 Sommige van onze pagina’s gebruiken cookies. Een cookie is informatie die slechts uit tekst bestaat en door een website via een cookie bestand van een server op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat de website u herkent wanneer u deze site weer bezoekt. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of weigeren door de instelwaarden van uw browser aan te passen. U kunt cookies ook handmatig verwijderen uit uw systeem.

7.0 Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te veranderen en om de nieuwe Voorwaarden op de website te plaatsen. De nieuwe voorwaarden zullen een (1) week na deze plaatsing in werking treden en alle activiteiten via de website en/of uw relatie met ons zullen daar vanaf dat moment aan onderhevig zijn (of vanaf een later moment, wanneer we dat aangeven bij de plaatsing van de nieuwe voorwaarden). Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe voorwaarden, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen binnen deze periode van een (1) week en vanaf de datum wanneer de nieuwe voorwaarden ingaan, moet u ophouden de website te gebruiken.

8.0 Conflicten

Bij conflicten of verschil tussen de voorwaarden van de Engelse versie van deze Voorwaarden en de vertaling die wij hebben verschaft, zal de Engelse versie gelden.

9.0 Scheidbaarheid

In het geval dat welke van deze voorwaarden dan ook ongeldig of niet uitvoerbaar verklaard wordt door een rechterlijke uitspraak of beslissing, blijven de overige Voorwaarden geldig en afdwingbaar.

10.0 Toepasselijk Recht

Gebruik van deze website en deze Voorwaarden is onderhevig aan de wetten van Engeland en Wales, welke hun interpretatie, toepassing en gevolgen bepalen.

11.0 Rechterlijke Bevoegdheid

De Rechterlijke Macht van Engeland, resp. en Wales zal non-exclusieve jurisdictie hebben over alle aanspraken en geschillen die voortkomen uit, of te maken hebben met deze website, het gebruik hiervan en deze Voorwaarden.

Contactgegevens

Adres: Golfbidder, Unit E5, Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey, KT9 2NY

Telefoon: Nederland: 0800 022 3852; België: 0800 7 13 03

Email: sven@golfbidder.co.uk